Thursday, August 13, 2009

take a turn in Asahikawa

知らない町を一人で散歩。